Mua sắm TBYT năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm TBYT năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: Quyết định số 3838/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: QD số 3838/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 3000000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm TBYT năm 2009 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Mua sắm TBYT năm 2009
 • 2500000000 (VND)
 • Vốn tự có
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 14h00, Ngày 30/10/2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 20/10/2009