Mua sắm máy phát điện của cục Hải Quan TP Hải Phòng

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy phát điện. Dự án nhóm C, ngành Hải quan.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 2578/HQHP-TVQT
Ngày ban hành: 15/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 2578/HQHP-TVQT
Ngày ban hành: 15/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hải quan
Nguồn vốn: Kinh phí ngành Hải Quan,
Tổng mức đầu tư:
 • 838.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy phát điện (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua sắm máy phát điện
 • 838.000.000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ 28/10/2009 đến 9/11/2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 20/10/2009