Kế hoạch đấu thầu đợt 6

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 6. Dự án nhóm B, ngành Cấp thoát nước.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tinh Hai Duong
Số hiệu: 110/QD-UBND
Ngày ban hành: 11/01/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBNd tỉnh Hải Dương
Số hiệu: 3625/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Cấp thoát nước
Nguồn vốn: Viện trợ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 376419408000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 6 (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu XL07 Xây dựng mạng lưới đường ống cấp 1, cấp 2
 • 33.349.449.248 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 và tháng 12 năm 2009Trọn gói 240 ngày
  Gói thầu MS01 Vật tư, thiết bị công nghệ mua sắm bằng nguồn vốn đối ứng trong nước
 • 42.972.118.387 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 và tháng 12 năm 2009Trọn gói 75 ngày
  Gói thầu TV14 Tư vấn đấu thầu gói thầu XL07
 • 77.844.274 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 10 năm 2009Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL07
  Gói thầu TV16 Tư vấn đấu thầu gói thầu MS01
 • 55.777.810 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 năm 2009Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS01
  Gói thầu TV15 Dịch HSMT từ tiếng Việt sang tiếng Anh gói thầu XL07
 • 16.000.000 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 năm 2009Theo đơn giá 30 ngày
  Gói thầu TV17 Tư vấn giám định vật tư, thiết bị thuộc gói thầu MS01
 • 107.430.296 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 và tháng 11 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày kể từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu bên B thực hiên nghĩa vụ giám định vật tư, thiết bị thuộc gói thầu MS01
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 20/10/2009