Gói thầu: Vật tư, thiết bị công nghệ mua sắm bằng nguồn vốn đối ứng trong nước – Kế hoạch đấu thầu đợt 6

Gói thầu: Vật tư, thiết bị công nghệ mua sắm bằng nguồn vốn đối ứng trong nước – Kế hoạch đấu thầu đợt 6

Gói thầu MS01
Tháng 11 và tháng 12 năm 2009
75 ngày
Giá gói thầu:
 • 42.972.118.387 (VND)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 6