Gói thầu: Tư vấn giám định vật tư, thiết bị thuộc gói thầu MS01 – Kế hoạch đấu thầu đợt 6

Gói thầu: Tư vấn giám định vật tư, thiết bị thuộc gói thầu MS01 – Kế hoạch đấu thầu đợt 6

Gói thầu TV17
Tháng 10 và tháng 11 năm 2009
45 ngày kể từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu bên B thực hiên nghĩa vụ giám định vật tư, thiết bị thuộc gói thầu MS01
Giá gói thầu:
 • 107.430.296 (VND)
 • Viện trợ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 6