Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy

Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy. Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Số hiệu: 1410/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Số hiệu: 1735/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 37772892000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy (13 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán
 • 638.348.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 75 ngày
  Gói thầu số 2 Thẩm tra thiết kế – Dự toán
 • 65.927.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  Gói thầu số 3 Lập hồ sơ mời thầu + xét thầu xây dựng
 • 52.850.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  Gói thầu số 4 Lập hồ sơ mời thầu + xét thầu thiết bị
 • 13.422.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  Gói thầu số 5 Giám sát thi công xây dựng
 • 452.536.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  Gói thầu số 6 Giám sát lắp đặt thiết bị
 • 39.847.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  Gói thầu số 7 Kiểm tra, chứng nhân sự phù hợp chất lượng công trình
 • 172.334.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  Gói thầu số 8 Bảo hiểm công trình
 • 57.569.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  Gói thầu số 9 Thẩm định giá thiết bị
 • 70.687.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  Gói thầu số 10 Kiểm toán
 • 145.006.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo tiến độ thực hiện các gói thầuTheo đơn giá Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
  Gói thầu số 11 Tháo dỡ, cải tạo nhà bếp, phòng ăn; hệ thống điện nguồn
 • 917.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 3 tháng
  Gói thầu số 12 Toàn bộ phần xây lắp (trừ nội dung thực hiện tại gói thầu số 11) và thử tĩnh tải cọc
 • 22.749.740.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2010Theo đơn giá 18 tháng
  Gói thầu số 13 Mua sắm thiết bị (văn phòng và công trình)
 • 5.222.400.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2012Theo đơn giá 3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 20/10/2009