Gói thầu: Thẩm tra thiết kế – Dự toán – Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế – Dự toán – Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy

Gói thầu số 2
Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
Giá gói thầu:
 • 65.927.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy