Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy

Gói thầu số 10
Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
Giá gói thầu:
 • 145.006.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy