Gói thầu: Mua sắm thiết bị (văn phòng và công trình) – Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy

Gói thầu: Mua sắm thiết bị (văn phòng và công trình) – Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy

Gói thầu số 13
Quý I/2012
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.222.400.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thấu dự án Nhà khách Tỉnh ủy