Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa. Dự án nhóm C, ngành môi trường.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Khánh Việt
Số hiệu: 152/QĐ-TCTKV
Ngày ban hành: 05/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Khánh Việt
Số hiệu: 153/QĐ-TCTKV
Ngày ban hành: 05/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 952012000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa (08 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT phần xây dựng
 • 1158645 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 9/2009Trọn gói 30 ngày
  02 Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT phần thiết bị
 • 1074758 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển 9/2009Trọn gói 30 ngày
  03 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 6634341 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 9/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  04 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 3604429 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 11/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  05 Tư vấn kiểm toán
 • 4293370 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 3/2009Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
  06 Bảo hiểm công trình
 • 1194114 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Trọn gói 60 ngày
  07 Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành lò đốt rác phẩm bệnh đà điểu, chất thải rắn từ giết mổ đà điểu
 • 429550000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Trọn gói 150 ngày
  08 Chi phí xây dựng trạm xử lý nước thải từ khu vực giết mổ đà điểu và khu vực muối da đà điểu và lắp đặt bơm chìm (theo thiết kế)
 • 380952057 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2009Theo đơn giá 90 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyet dinh phe duyet KHDT Size 557 K
  • QD phe duyet du an Size 533 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 22/10/2009