Trang thiết bị cho 02 trạm y tế phường Hiệp An, phường Phú Lợi và bổ sung trang thiết bị y tế cho 10 trạm y tế đạt chuẩn, TX Thủ Dầu Một

Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị cho 02 trạm y tế phường Hiệp An, phường Phú Lợi và bổ sung trang thiết bị y tế cho 10 trạm y tế đạt chuẩn, TX Thủ Dầu Một. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND thị xã Thủ Dầu Một
Số hiệu: 3455/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND thị xã Thủ Dầu Một
Số hiệu: 4444/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 13.127.516.532(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị cho 02 trạm y tế phường Hiệp An, phường Phú Lợi và bổ sung trang thiết bị y tế cho 10 trạm y tế đạt chuẩn, TX Thủ Dầu Một (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu số 1-Trang thiết bị cho 02 trạm y tế phường Hiệp An, phường Phú Lợi và bổ sung trang thiết bị y tế cho 10 trạm y tế đạt chuẩn, TX Thủ Dầu Một
 • 2.762.491.600 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV/2009Trọn gói 90 ngày
  2 Gói thầu số 2-Trang thiết bị cho 02 trạm y tế phường Hiệp An, phường Phú Lợi và bổ sung trang thiết bị y tế cho 10 trạm y tế đạt chuẩn, TX Thủ Dầu Một
 • 4.600.640.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV/2009Trọn gói 90 ngày
  3 Gói thầu số 3-Trang thiết bị cho 02 trạm y tế phường Hiệp An, phường Phú Lợi và bổ sung trang thiết bị y tế cho 10 trạm y tế đạt chuẩn, TX Thủ Dầu Một
 • 5.238.882.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III-IV/2009Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 22/10/2009