Dự án: Tuyến đường giao thông nối liền khu tái định cư 80 ha với Quốc lộ 14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa

Kế hoạch đấu thầu: Dự án: Tuyến đường giao thông nối liền khu tái định cư 80 ha với Quốc lộ 14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa. Dự án nhóm A, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2236/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2236/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: ADB,
Tổng mức đầu tư:
 • 44073259000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án: Tuyến đường giao thông nối liền khu tái định cư 80 ha với Quốc lộ 14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa (2 gói thầu)


  I. PHẦN XÂY LẮP 1. Gói thầu số 1: Xây dựng hạng mục đường thuộc công trình: Tuyến đường giao thông nối liền khu tái định cư 80 ha với Quốc lộ 14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa; giá gói thầu 14.691.379.854 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh; 2. Gói thầu số 2: Xây dựng hạng mục cầu thuộc công trình tuyến đường giao thông nối liền khu tái định 80 ha với QL 14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa; Giá gói thầu: 21.633.575.981 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2009; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh. II. PHẦN MUA SẮM HÀNG HÓA Gói thầu Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu: 151.054.272 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; III. DỊCH VỤ TƯ VẤN 1. Khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công: Giá gói thầu: 183.983.767 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; 2. Lập thiết kế thi công, tổng dự toán: Giá gói thầu: 531.623.390 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; 3. Giám sát thi công xây dựng công trình: Giá gói thầu: 609.971.536 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; 4. Chi phí cắm mốc ranh đền bù và đo đạc bản đồ địa chính: Giá gói thầu: 48.481.439 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; 5. Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp: Giá gói thầu: 51.070.730 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2009; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; 6. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng công trình gói thầu xây lắp: Giá gói thầu: 213.490.038 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công xây dựng công trình; 7. Kiểm toán công trình: Giá gói thầu: 108.900.000 đồng; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: năm 2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Xây dựng hạng mục đường thuộc công trình Tuyến đường giao thông nối liền khu tái định cư 80 ha với QL 14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa
 • 14.691.379.854 (VND)
 • ADB
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá 135 ngày
  Gói thầu số 2 gói thầu số 2: Xây dựng hạng mục cầu thuộc công trình Tuyến đường giao thông nối liền khu tái định cư 80 ha với Quốc lộ 14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa.
 • 21.633.575.981 (VND)
 • ADB
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá 135 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 22/10/2009