Gói thầu số 2: Xây dựng hạng mục cầu thuộc công trình Tuyến đường giao thông nối liền khu tái định cư 80 ha với Quốc lộ 14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa

Gói thầu số 2: Xây dựng hạng mục cầu thuộc công trình Tuyến đường giao thông nối liền khu tái định cư 80 ha với Quốc lộ 14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa

Gói thầu số 2
năm 2009
135 ngày
Giá gói thầu:
 • 21.633.575.981 (VND)
 • ADB
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án: Tuyến đường giao thông nối liền khu tái định cư 80 ha với Quốc lộ 14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa