Đấu thầu mua sắm dây cáp điện. Điên lực Đaklak

Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu mua sắm dây cáp điện. Dự án nhóm C, ngành Điên.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Điện lực Đaklak
Số hiệu: 5643/QĐ-ĐLĐL-P6
Ngày ban hành: 20/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.076.191.220(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đấu thầu mua sắm dây cáp điện (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số Đ4.1-NT Gói thầu số Đ4.1-NT-Cung cấp dây cáp điện
 • 4.222.673.375 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 và 11/2009Theo đơn giá 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 211
  Ngày xuất bản 22/10/2009