Gói thầu: Cung cấp thuốc thành phẩm đông y – thuốc chữa bệnh năm 2010

Gói thầu: Cung cấp thuốc thành phẩm đông y – Kế hoạch đấu thầu thuốc chữa bệnh năm 2010

Gói 2
Trong quý IV
từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
Giá gói thầu:
 • 4.000.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu thuốc chữa bệnh năm 2010