Gói thầu số 10: Nhà bộ phận cấp cứu + phục hồi chức năng; Khoa chống nhiễm khuẩn; Khoa giải phẩu bệnh lý + Nhà xác; Gara xe máy, xe đạp. Hạng mục cải tạo, sữa chữa: Khoa xét nghiệm, khoa chẩn đoán hình ảnh;

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 10: Nhà bộ phận cấp cứu + phục hồi chức năng; Khoa chống nhiễm khuẩn; Khoa giải phẩu bệnh lý + Nhà xác; Gara xe máy, xe đạp. Hạng mục cải tạo, sữa chữa: Khoa xét nghiệm, khoa chẩn đoán hình ảnh; Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 1877/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 89/UBND-VX
Ngày ban hành: 13/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.290.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 10: Nhà bộ phận cấp cứu + phục hồi chức năng; Khoa chống nhiễm khuẩn; Khoa giải phẩu bệnh lý + Nhà xác; Gara xe máy, xe đạp. Hạng mục cải tạo, sữa chữa: Khoa xét nghiệm, khoa chẩn đoán hình ảnh; Nhà khám đa khoa, hành chính; Nhà điều trị nội trú khoa nội nhi cũ; Nhà điều trị khoa ngoại và liên chuyên khoa cũ. Hệ thống cấp điện ngoài nhà, gồm cả điện chiếu sáng sân vườn. Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, gồm cả cấp nước cứu hoả. Cổng chính, sân đường nội bộ bê tông, cây xanh. (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  10 Gói thầu số 10: Nhà bộ phận cấp cứu + phục hồi chức năng; Khoa chống nhiễm khuẩn; Khoa giải phẩu bệnh lý + Nhà xác; Gara xe máy, xe đạp. Hạng mục cải tạo, sữa chữa: Khoa xét nghiệm, khoa chẩn đoán hình ảnh; Nhà khám đa khoa, hành chính; Nhà điều trị nội trú khoa nội nhi cũ; Nhà điều trị khoa ngoại và liên chuyên khoa cũ. Hệ thống cấp điện ngoài nhà, gồm cả điện chiếu sáng sân vườn. Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, gồm cả cấp nước cứu hoả. Cổng chính, sân đường nội bộ bê tông, cây xanh.
 • 7.868.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 212
  Ngày xuất bản 23/10/2009