Gói thầu: Tư vấn đấu thầu cho các gói thầu sử dụng vốn đối ứng – dự án Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện

Gói thầu: Tư vấn đấu thầu cho các gói thầu sử dụng vốn đối ứng – Kế hoạch đấu thầu: dự án Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện

Gói thầu 4
Quý III năm 2009
Năm 2009-2010
Giá gói thầu:
 • 56.692.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án “Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện”