Gói thầu: Cung ứng vật liệu xây lắp và lắp đặt hệ thống làm mát, thông gió – dự án Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện

Gói thầu: Cung ứng vật liệu xây lắp và lắp đặt hệ thống làm mát, thông gió – Kế hoạch đấu thầu: dự án Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện

Gói thầu 5
Quý III, IV năm 2009
Năm 2009-2010
Giá gói thầu:
 • 34.543.632.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án “Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện”