XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THỊ TRẤN ĐINH VĂN

Kế hoạch đấu thầu: XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THỊ TRẤN ĐINH VĂN, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG
Số hiệu: 2283/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG
Số hiệu: 2283/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.136.627.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THỊ TRẤN ĐINH VĂN (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 XD NHÀ VĂN HÓA
 • 3.292.694.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 23/11/2009Theo đơn giá 180 NGÀY
  02 THIẾT BỊ
 • 955.570.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển QUÝ 01/2010Theo đơn giá 60 NGÀY
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009