Gói thầu: Y cụ – đấu thầu cung ứng VTYT – hóa chất cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010

Gói thầu: Y cụ – Kế hoạch đấu thầu: đấu thầu cung ứng VTYT – hóa chất cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010

10
08 giờ 19/11/2009
1 năm
Giá gói thầu:
 • 50.416.250 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: đấu thầu cung ứng VTYT – hóa chất cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010