Đấu thầu cung ứng thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010

Kế hoạch đấu thầu: đấu thầu cung ứng thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Số hiệu: 1373/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành: 21/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Số hiệu: 1373/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 21/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 7150055005(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: đấu thầu cung ứng thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Sóc Trăng và 10 Trạm Y tế phường năm 2010 (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm
 • 561.449.200 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 19/11/2009Trọn gói 1 năm
  2 Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn
 • 1.898.930.240 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 19/11/2009Trọn gói 1 năm
  3 Thuốc đường tiêu hóa, hô hấp
 • 700.311.640 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 19/11/2009Trọn gói 1 năm
  4 Dịch truyền, vitamin và khoáng chất
 • 583.948.760 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 19/11/2009Trọn gói 1 năm
  5 Thuốc khác
 • 1.503.517.330 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 19/11/2009Trọn gói 1 năm
  6 Thuốc độc, nghiện và hướng thần
 • 262.408.130 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 19/11/2009Trọn gói 1 năm
  7 Thuốc đông dược
 • 1.013.287.420 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 19/11/2009Trọn gói 1 năm
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009