Đầu tư xây dựng Trường THCS Thạnh Lộc

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng Trường THCS Thạnh Lộc. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh
Số hiệu: 90/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 26/06/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng Tp.HCM
Số hiệu: 90/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 26/06/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 59.928.590.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng Trường THCS Thạnh Lộc, (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn giám sát thi công xây lắp, thiết bị
 • 800.532.003 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 540 ngày
  02 San lắp mặt bằng
 • 6.031.199.904 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009