San nền Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: San nền Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Cần Thơ. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 5643/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 29/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 7593/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 16/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 25.922.528.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: San nền Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Cần Thơ (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 San nền Trung tâm Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Cần Thơ
 • 24.812.192.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 17/11/2009Theo đơn giá dự kiến 8 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009