Kế hoạch đấu thầu gói thầu số 4 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cấp hồ Châu Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đáy thầu gói thầu số 4 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cấp hồ Châu Sơn. Dự án nhóm C, ngành Thủy Lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: Số 2500/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu: Số 2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.155.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đáy thầu gói thầu số 4 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cấp hồ Châu Sơn (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 4 Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp sửa chữa và nâng cấp đập đất và cống lấy nước hồ Châu Sơn
 • 6.688.096.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III – IV/2009Theo đơn giá 240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 215
  Ngày xuất bản 28/10/2009