Nhà làm việc mở rộng, nhà làm việc cải tạo, cổng hàng rào, sân nền, hệ thống thoát nước.

Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc mở rộng, nhà làm việc cải tạo, cổng hàng rào, sân nền, hệ thống thoát nước. Dự án nhóm C, Ngành:Tài chính ngân hàng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh An Giang.
Số hiệu: 3672/QĐ-CT
Ngày ban hành: 12/12/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh An Giang.
Số hiệu: 2474/QĐ-CT
Ngày ban hành: 14/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa tài sản của doanh nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 7801000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà làm việc mở rộng, nhà làm việc cải tạo, cổng hàng rào, sân nền, hệ thống thoát nước. (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01-AP nhà làm việc mở rộng, nhà làm việc cải tạo, cổng hàng rào, sân nền, hệ thống thoát nước.
 • 9969008000 (VND)
 • Vốn sửa chữa tài sản của doanh nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Thông báo mời thầu từ ngày 26/10/2009; bán HSMT từ 07 giờ ngày 05/11/2009; Đóng, mở thầu vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/11/2009.Theo đơn giá 420 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009