Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ

Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Đức cơ
Số hiệu: 2049/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Đức cơ
Số hiệu: 2049/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.407.496.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn lập HSMT
 • 2.803.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 05 ngày
  02 Tư vấn giám sát
 • 48.946.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói Theo tiến độ công trình
  03 Bảo hiểm công trình
 • 5.107.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói Từ ngày khởi công đến hết thời gian BH
  04 Chứng nhận ĐBAT và CNSPH chất lượng
 • 17.131.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói Theo tiến độ công trình
  05 Xây dựng công trình Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ
 • 2.042.830.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 25 ngày kể từ ngày thông báo mời thầuTrọn gói 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009