Mua sắm trang thiết bị cho dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Hợp chất thiên nhiên

Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Hợp chất thiên nhiên. Dự án nhóm B, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 7062/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 24/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu: 7645/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 19/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.700.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho dự án ” Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Hợp chất thiên nhiên (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  KHCN 01-2009 Thiết bị thí nghiệm Hoá học
 • 4.093.092.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 08 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009