Công trình Tuyến đường giao thông ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Tuyến đường giao thông ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Dự án nhóm A, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2236/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2932/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: ADB,
Tổng mức đầu tư:
 • 44073259000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình Tuyến đường giao thông ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Gói thầu số 1: Xây dựng tuyến đường giao thông ấp 6, 7 xã Tân Thành
 • 4.016.408.246 (VND)
 • ADB
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá 120 ngày
  Gói thầu số 2 Gói thầu số 2: Xây dựng tuyến đường giao thông ấp 8 xã Tân Thành
 • 3.241.582.453 (VND)
 • ADB
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009