Gói thầu: Gói thầu số 2: Xây dựng tuyến đường giao thông ấp 8 xã Tân Thành – Công trình Tuyến đường giao thông ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Gói thầu: Gói thầu số 2: Xây dựng tuyến đường giao thông ấp 8 xã Tân Thành – Kế hoạch đấu thầu: Công trình Tuyến đường giao thông ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Gói thầu số 2
năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.241.582.453 (VND)
 • ADB
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình Tuyến đường giao thông ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước