Mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa và các trạm Y tế trong huyện Long Phú năm 2010

Kế hoạch đấu thầu mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa và các trạm Y tế trong huyện Long Phú năm 2010. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 1373/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành: 21/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 1373/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành: 21/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.684.247.610(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa và các trạm Y tế trong huyện Long Phú năm 2010 (06 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Thuốc gây nghiện, hạ sốt và giảm đau
 • 1.770.598.520 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 – 12 năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 2 Thuốc tim mạch, hô hấp và kháng sinh tiêm
 • 1.684.598.400 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 – 12 năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 3 Kháng sinh viên
 • 3.772.142.040 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 – 12 năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 4 Thuốc kháng sinh dạng bột, dịch truyền và vitamin
 • 1.536.133.550 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 – 12 năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 5 Thuốc đường tiêu hóa và thuốc khác
 • 2.058.166.100 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 – 12 năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 6 Thuốc đông dược
 • 1.862.609.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 10 – 12 năm 2009Theo đơn giá 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 27/10/2009