Kế hoạch đấu thầu Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển III huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng giai đoạn 1, đoạn từ K4+500 đến K16+500.

Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đỗ Trung Thoại ký dự án: Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển III huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng giai đoạn 1, đoạn từ K4+500 đến K16+500.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
DỰ ÁN ĐÊ BIỂN III

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.
– Địa chỉ:  Số 692 – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng
– Điện thoại: 031.8825389       
– Fax: 031.3531838
 2. Tên dự án: Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển III huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng giai đoạn 1, đoạn từ K4+500 đến K16+500.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đỗ Trung Thoại ký.

B. Nội dung của Kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Tư vấn

 

 

 

 

1

Số 01: Tư vấn lập thiết kế kĩ thuật bản vẽ thi công –  Tổng dự toán đê, kè, cống

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 túi hồ sơ

Quý IV/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

2

Số 02: Tư vấn thiết kế kỹ thuật, lập bản vẽ thi công, tổng dự toán trồng cây chắn sóng

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 túi hồ sơ

Quý IV/2010

Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

3

Số 03: Tư vấn giám sát thi công xây lắp Đê biển III giai đoạn 1

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 túi hồ sơ

Quý II/2010

Theo thời gian

180 ngày

4

Số 04: Tư vấn kiểm toán vốn đầu tư

Chỉ định thầu

Quý II/2010

Theo tỷ lệ phần trăm

20 ngày

II

Xây lắp

 

 

 

 

a

Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê

 

 

 

 

1

Số 05: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê, trồng cỏ mái đê (từ K4+500 đến K6+880 dài 2380m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

2

Số 06: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê, trồng cỏ mái đê (từ K6+880 đến K9+220 dài 2340m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

3

Số 07: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê, trồng cỏ mái đê phía đồng, sửa chữa và gia cố kè mái phía biển, kè bằng tấm bê tông đúc sẵn dày 20cm (từ K9+220 đến K10+410 dài 1190m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

4

Số 08: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê, trồng cỏ mái đê phía đồng, sửa chữa và gia cố kè mái phía biển (từ K10+410 đến K11+600, dài 1190m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

5

Số 09: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê, trồng cỏ mái đê phía đồng, sửa chữa và gia cố kè mái phía biển (từ K11+600 đến K12+500, dài 900m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

6

Số 10: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê, trồng cỏ mái đê phía đồng, kè mái đê phía biển bằng tấm bê tông đúc sẵn dày 20cm (từ K12+500 đến K13+400, dài 900m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

7

Số 11: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê, trồng cỏ mái đê phía đồng, kè mái phía biển bằng tấm bê tông đúc sẵn dày 20cm (từ K13+400 đến K14+200, dài 800m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

8

Số 12: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê, trồng cỏ mái đê phía đồng, kè mái phía biển bằng tấm bê tông đúc sẵn dày 20cm (từ K14+200 đến K15+000, dài 800m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

9

Số 13: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê, trồng cỏ mái đê phía đồng, kè mái phía biển bằng tấm bê tông đúc sẵn dày 20cm (từ K15+000 đến K15+750, dài 750m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

10

Số 14: Hoàn thiện mặt cắt, gia cố mặt đê, trồng cỏ mái đê phía đồng, kè mái phía biển bằng tấm bê tông đúc sẵn dày 20cm (từ K15+750 đến K16+500, dài 750m)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

b

Nâng cấp cống trên đê

 

 

 

 

1

Số 15: Xây mới cống Thành Tre 1 (K5+530); Xây mới cống Rộc (K7+730)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

150 ngày

c

Trồng cây chắn sóng

 

 

 

 

1

Số 16: Trồng cây chắn sóng sát chân đê 240ha, trồng rừng phòng hộ ngoài bãi 297ha, trồng dặm 50ha

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngày

III

Mua sắm hàng hóa

 

 

 

 

1

Số 17: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

Quý II/2010

Trọn gói

180 ngàyHải Phòng, ngày 14  tháng 10 năm 2009

BAN QLDA CÁC CT NÔNG NGHIỆP & PTNT HẢI PHÒNG

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hợi