Sửa chữa, nâng cấp Đường số 19 – phường 8 – quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Đường số 19 – phường 8 – quận Gò Vấp. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3172/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 3914/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.483.239.602(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Đường số 19 – phường 8 – quận Gò Vấp (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 10.598.415 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Trọn gói 03 tháng
  02 Thi công phần xây lắp
 • 4.382.803.008 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 – quý 2 năm 2010Theo đơn giá 120 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 94.389.639 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 – quý 2 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  04 Tư vấn quản lý dự án
 • 74.230.019 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3/2009 – quý 2 năm 2010Theo đơn giá 07 tháng
  05 Kiểm toán
 • 32.270.325 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  06 Bảo hiểm công trình
 • 7.968.733 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 16 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 29/10/2009