Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Sửa chữa, nâng cấp Đường số 19 – phường 8 – quận Gò Vấp

Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Đường số 19 – phường 8 – quận Gò Vấp

02
Quý 4/2009 – quý 2 năm 2010
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.382.803.008 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Đường số 19 – phường 8 – quận Gò Vấp