Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Sửa chữa, nâng cấp Đường số 19 – phường 8 – quận Gò Vấp

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Đường số 19 – phường 8 – quận Gò Vấp

06
Quý 4 năm 2009
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.968.733 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Đường số 19 – phường 8 – quận Gò Vấp