Thi công tuyến đường từ đầu dự án đến cầu Hương Điểm dự án ĐT.887 từ cầu Nguyễn Tấn Ngãi đến ngã ba Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Kế hoạch đấu thầu: Thi công tuyến đường từ đầu dự án đến cầu Hương Điểm dự án ĐT.887 từ cầu Nguyễn Tấn Ngãi đến ngã ba Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Dự án nhóm B, ngành giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 2235/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 4272/UBND-TCĐT
Ngày ban hành: 14/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 105907718741(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thi công tuyến đường từ đầu dự án đến cầu Hương Điểm dự án ĐT.887 từ cầu Nguyễn Tấn Ngãi đến ngã ba Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thi công tuyến đường từ đầu dự án đến cầu Hương Điểm dự án ĐT.887 từ cầu Nguyễn Tấn Ngãi đến ngã ba Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
 • 38028884478 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo đơn giá 540 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 29/10/2009