Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Đợt 1)

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Đợt 1). Dự án nhóm B, ngành Thủy Lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 749/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/05/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 1638/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 58.616.859.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Đợt 1) (04 gói thầu)


  Phương thức đấu thầu gói thầu số 05: Theo quy định hiện hành
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  03 Xây dựng Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim (Kè bờ trái từ KT- 4,9m -:- S2+ 6m) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • 6.177.314.937 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009+ Quý I năm 2010Theo đơn giá 15 tháng
  04 Xây dựng Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim (Kè bờ trái từ KT- 4,9m -:- S2+ 6m) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
 • 6.457.713.398 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009+ Quý I năm 2010Theo đơn giá 15 tháng
  05 Bảo hiểm xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Hạng mục Kè bờ trái)
 • 130.140.792 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009+ Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  06 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Hạng mục Kè bờ trái)
 • 173.226.238 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009+ Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công công trình
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 217
  Ngày xuất bản 30/10/2009