Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Hạng mục Kè bờ trái) – dự án đầu tư xây dựng

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Hạng mục Kè bờ trái) – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng

05
Quý IV năm 2009+ Quý I năm 2010
Theo quy định hiện hành
Giá gói thầu:
 • 130.140.792 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Kim, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (Đợt 1)