Gói thầu: Bảo hiểm công trình – công trình Xây dựng tường rào Quảng trường Rừng Sác

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng tường rào Quảng trường Rừng Sác

4
Quý IV/2009-Quý I/2010
Theo quy định
Giá gói thầu:
 • 6.088.376 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Xây dựng tường rào Quảng trường Rừng Sác