Mua sắm Bàn, ghế, tủ…cho Trung tâm điều hành sản xuất Công ty Xăng dầu hàng không.

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm Bàn, ghế, tủ…cho Trung tâm điều hành sản xuất. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 2418/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 29/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 2418/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 29/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 700.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm Bàn, ghế, tủ…cho Trung tâm điều hành sản xuất (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Mua sắm Bàn, ghế, tủ…cho Trung tâm điều hành sản xuất Mua sắm Bàn, ghế, tủ…cho Trung tâm điều hành sản xuất
 • 700.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 30 ngàyTrọn gói 40 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 216
  Ngày xuất bản 29/10/2009