Nâng cấp thảm bê tông nhựa nóng đường Lê Duẩn đoạn từ QL14 đến nhà Khách tỉnh Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp thảm bê tông nhựa nóng đường Lê Duẩn đoạn từ QL14 đến nhà Khách tỉnh Bình Phước, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 1433/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 30/09/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 1433/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 30/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.948.080.842(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp thảm bê tông nhựa nóng đường Lê Duẩn đoạn từ QL14 đến nhà Khách tỉnh Bình Phước (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Xây lắp Nâng cấp thảm bê tông nhựa nóng đường Lê Duẩn đoạn từ QL14 đến nhà Khách tỉnh Bình Phước
 • 2.536.276.332 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói 30 Ngày
  Mua sắm hàng hóa Bảo hiểm công trình Bảo hiểm công trình
 • 5.399.004 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Theo thời gian thi công
  Dịch vụ tư vấn Lựa chọn nhà thầu thi công Xây lắp
 • 33.847.743 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói 60 ngày
  Dịch vụ tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
 • 64.336.039 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công
  Dịch vụ tư vấn Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp TC CLCT
 • 22.517.614 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Theo đơn giá Theo thời gian thi công
  Dịch vụ tư vấn Kiểm toán công trình
 • 12.681.328 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói 30 Ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 221
  Ngày xuất bản 03/11/2009