Cung cấp, lắp đặt 12 hệ thống camera giám sát của các đơn vị thuộc ngành Hải quan

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt 12 hệ thống camera giám sát của các đơn vị thuộc ngành Hải quan. Dự án nhóm c, ngành Hải Quan.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu: 2489/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 12/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hải quan
Nguồn vốn: Kinh phí ngành Hải Quan,
Tổng mức đầu tư:
 • 54.161.581.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt 12 hệ thống camera giám sát của các đơn vị thuộc ngành Hải quan (04 gói thầu)


  Tổng giá gói thầu của 04 gói thầu là 49.382.000.000 đ (VNĐ)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp, lắp đặt 01 hệ thống camera giám sát hải quan (quan sát và nhận dạng) tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng
 • 23563000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV năm 2009Trọn gói Tối đa 150 ngày
  02 Cung cấp, lắp đặt 01 hệ thống camera giám sát hải quan )quan sát và nhận dạng) tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Quảng Trị
 • 5233000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV năm 2009Trọn gói Tối đa 150 ngày
  03 Cung cấp, lắp đặt 03 hệ thống camera giám sát hải quan tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh, Cục Hải quan Lào Cai, Cục Hải quan Hà Tĩnh
 • 5550000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV năm 2009Trọn gói Tối đa 150 ngày
  04 Cung cấp, lắp đặt 07 hệ thống camera giám sát hải quan tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Tây Ninh, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải quan Đồng Nai
 • 15036000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV năm 2009Trọn gói Tối đa 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 221
  Ngày xuất bản 03/11/2009