Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 01 hệ thống camera giám sát hải quan )quan sát và nhận dạng) tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Quảng Trị – Cung cấp, lắp đặt 12 hệ thống camera giám sát của các đơn vị thuộc ngành Hải quan

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 01 hệ thống camera giám sát hải quan )quan sát và nhận dạng) tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Quảng Trị – Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt 12 hệ thống camera giám sát của các đơn vị thuộc ngành Hải quan

02
Quí IV năm 2009
Tối đa 150 ngày
Giá gói thầu:
 • 5233000000 (VND)
 • Kinh phí ngành Hải Quan
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt 12 hệ thống camera giám sát của các đơn vị thuộc ngành Hải quan