Công trình thủy lợi KrôngÁ2 huyện M’Drăk tỉnh Đăklăk

Kế hoạch đấu thầu: Công trình thủy lợi KrôngÁ2 huyện M’Drăk tỉnh Đăklăk. Dự án nhóm C, ngành Thủy lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăklăk
Số hiệu: 1119/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăklăk
Số hiệu: 2918/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 31.605.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình thủy lợi KrôngÁ2 huyện M’Drăk tỉnh Đăklăk (04 gói thầu)


  1. Gói thầu số01:Xây lắp đầu mối công trình, Nhà quản lý,Khối lương phục vụ thi công; + Giá gói thầu: 12.465.752.000VNĐ ( Dự phòng 10%) + Nguồn vốn : TPCP + Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ. + Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi. + Thời gian đấu thầu: Quí 4/2009. + Hình thức hợp đồng: Trọn gói 2. Gói thầu số 02: Xây lắp Hệ thống kênh và Công trình trên kênh. + Giá gói thầu: 7.345.340.000VNĐ ( Dự phòng 10%) 3. Gói thầu số 03: Đường dân sinh + Giá gói thầu : 700.000.000 VNĐ + Nguồn vốn : TPCP + Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu. + Thời gian đấu thầu: Quí 2/2010. 4. Gói thầu số 04: Khai hoang khu tái định canh + Giá gói thầu : 350.000.000 VNĐ + Nguồn vốn : TPCP + Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu. + Thời gian đấu thầu: Quí 2/2010.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 01 Xây lắp cụm đầu mối công trình, Nhà quản lý và Khối lượng phục vụ thi công
 • 12.465.752.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 4/2009Trọn gói 18 tháng
  Gói thầu số 02 Xây lắp phần Hệ thống kênh và Công trình trên kênh
 • 7.345.340.000 (VND)
 •  (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 4/2009Trọn gói 12 tháng
  Gói thầu số 03 Đường khu dân sinh
 • 700.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 2/2010Trọn gói 3 tháng
  Gói thầu số 04 Khai hoang khu tái định canh
 • 350.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 2/2010Trọn gói 3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 221
  Ngày xuất bản 03/11/2009