Sơn vôi các hạng mục – Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch đấu thầu: Sơn vôi các hạng mục – Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
         …………………………
    Pleiku, ngày…9…tháng…11…năm 2009.
 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
A. Thông tin chung:
1.Tên cơ quan: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.
  Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng – Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai.
2. Tên dự án: Sơn vôi các hạng mục – Bệnh viện đa  tỉnh Gia Lai.
B. Nội dụng của kế hoạch đấu thầu:
Theo quyết định số: 474/QĐ – SKH ngày 09/10/2009 của giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

    
Gói thầu    Tên gói thầuNguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian lựa chọn nhà thầuHình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
Gói 1Thi công sơn vôi các hạng mụcNgân sách tỉnhĐấu thầu rộng rãiQuý I/2010Trọn gói90 ngày
Gói 2Giám sát thi công xây dựngNgân sách tỉnhChỉ định thầuQuý I/2010Trọn góiTheo tiến độ công trình
Gói 3Tư vấn lập HSTM
Ngân sách tỉnh
Chỉ định thầuQuý I/2010Trọn gói10 ngày
Gói 4Kiểm toán
Ngân sách tỉnh
Chỉ định thầuQuý II/2010Trọn gói20 ngày
                                                               
                                                                                                                            GIÁM ĐỐC