Mua sắm VTTB 6 tháng đầu năm 2010 và thiết bị đo đếm năm 2010 phục vụ nhu cầu SXKD của Điện lực Bình Dương

Dự án: Mua sắm VTTB 6 tháng đầu năm 2010 và thiết bị đo đếm năm 2010 phục vụ nhu cầu SXKD của Điện lực Bình Dương. Nơi nhận: – Như trên; – P.QLXD; – Lưu P.VT (H.3). KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số:  /ĐLBD-VTVC 
Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 12 năm 2009
   
                                                KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


A. Thông tin chung:
1. Tên Bên mời thầu: Điện lực Bình Dương.
     – Địa chỉ: số 233 đường 30/4 – thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.
     – Số điện thoại: 0650.2210246 – Số Fax: 0650.3822909.
2. Tên dự án: Mua sắm VTTB 6 tháng đầu năm 2010 và thiết bị đo đếm năm 2010 phục vụ nhu cầu SXKD của Điện lực Bình Dương.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 796/QĐ-ĐLBD ngày 30/11/2009 do Ông Trương Chí Dũng – Giám đốc Điện lực Bình Dương phê duyệt.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:
SttTên gói thầuNguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức đấu thầuThời gian chọn nhà thầuHình thức hợp đồngThời gian thực hiện HĐ
Gói 2
Thiết bị đóng cắt và bảo vệSXKD năm 2010 của ĐLBDĐấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơTháng 12 năm 2009Theo đơn giá cố định15 ngày
Gói 3
Cách điện và phụ kiệnSXKD năm 2010 của ĐLBDĐấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơTháng 12 năm 2009Theo đơn giá cố định15 ngày
Gói 4Trụ điệnSXKD năm 2010 của ĐLBDĐấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơTháng 12 năm 2009
Theo đơn giá cố định15 ngày
Gói 5Phụ kiện lưới điệnSXKD năm 2010 của ĐLBDĐấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơTháng 12 năm 2009Theo đơn giá cố định15 ngày
Gói 6Thùng điện kếSXKD năm 2010 của ĐLBDĐấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơTháng 12 năm 2009Theo đơn giá cố định15 ngày
Gói 7Nhựa PVCSXKD năm 2010 của ĐLBDĐấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ
Tháng 12 năm 2009Theo đơn giá cố định15 ngày
Gói 8Mối nốiSXKD năm 2010 của ĐLBDĐấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơTháng 12 năm 2009Theo đơn giá cố định15 ngày
Gói 9Hộp điện kế nhựa
SXKD năm 2010 của ĐLBD
Đấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ
Tháng 12 năm 2009
Theo đơn giá cố định15 ngày
Gói 10Hộp composite
SXKD năm 2010 của ĐLBDĐấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơTháng 12 năm 2009Theo đơn giá cố định15 ngày
Gói 11 
Biến điện ápSXKD năm 2010 của ĐLBDĐấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơTháng 12 năm 2009Theo đơn giá cố định25 ngày
Trân trọng !

Nơi nhận:                                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC
– Như trên;                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC
– P.QLXD;
– Lưu P.VT (H.3).