Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị bổ sung phục vụ trường quay, tổng khống chế, làm tin lưu động thuộc dự án Kênh phát thanh có hình

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị bổ sung phục vụ trường quay, tổng khống chế, làm tin lưu động thuộc dự án Kênh phát thanh có hình. Dự án nhóm B, ngành phát thanh truyền hình.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Đài Tiếng nói Việt Nam
Số hiệu: 1037/QĐ-TNVN
Ngày ban hành: 31/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Đài Tiếng nói Việt Nam
Số hiệu: Số 1237/QĐ-TNVN
Ngày ban hành: 26/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Phát thanh, truyền hình
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 143.347.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị bổ sung phục vụ trường quay, tổng khống chế, làm tin lưu động thuộc dự án Kênh phát thanh có hình (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị bổ sung phục vụ trường quay, tổng khống chế, làm tin lưu động thuộc dự án Kênh phát thanh có hình
 • 23.600.646.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 12/2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 241
  Ngày xuất bản 01/12/2009