Mua vật tư yế tiêu hoa và hóa chất tổng hợp của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế Bình dương

Kế hoạch đấu thầu: mua vật tư yế tiêu hoa và hóa chất tổng hợp của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế Bình dương. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình dương
Số hiệu:
Ngày ban hành: 18/11/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Bình dương
Số hiệu: 4969/QĐUBND
Ngày ban hành: 18/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 7771493756(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: mua vật tư yế tiêu hoa và hóa chất tổng hợp của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế Bình dương (2 gói thầu)


  Gói 1: Vật tư y tế tiêu hao Gói 2: Hóa chất tổng hợp
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói 1 Mua vật tư y tế tiêu hao của bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh
 • 6899237131 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 4 /2009Theo đơn giá 12 tháng sau khi có phê duyệt kết quả đấu thầu
  gòi mua hóa chất tổng hợp của bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2009
 • 872256625 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 4/2009Theo đơn giá 12 tháng sau khi có quyết định phê duyệt đấu thầu
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 237
  Ngày xuất bản 27/11/2009