Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi. Dự án nhóm C, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Số hiệu: 515/QĐ-TĐĐHĐ-KHVT
Ngày ban hành: 23/11/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Số hiệu: 515/QĐ-TĐĐHĐ-KHVT
Ngày ban hành: 23/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 780000000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  515/QĐ-TĐĐHĐ-KHVT Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
 • 780000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12 năm 2009Trọn gói 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 236
  Ngày xuất bản 24/11/2009