Kế hoạch đấu thầu : gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 thuộc dự án Khu điều trị nội tổng hợp (100 giường) – Bệnh viện đa tỉnh Gia Lai.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai thông báo kế hoạch đấu thầu : gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 thuộc dự án Khu điều trị nội tổng hợp (100 giường) – Bệnh viện đa tỉnh Gia Lai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
         …………………………
Pleiku, ngày…14…tháng…12…năm 2009.
 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
A. Thông tin chung:
1.Tên cơ quan: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng – Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai.
2. Tên dự án: Khu điều trị nội tổng hợp (100 giường) – Bệnh viện đa  tỉnh Gia Lai.
B. Nội dụng của kế hoạch đấu thầu:
    Theo quyết định số: 1694/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh Gia Lai.
Gói thầuTên gói thầuNguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian lựa chọn nhà thầuHình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
Gói 1Xây dựng
công trình
Vốn trái phiếu chính phủ
Đấu thầu rộng rãiQuý IV/2009Trọn gói270 ngày
Gói 2Cung cấp, lắp đặt thang máyVốn trái phiếu chính phủĐấu thầu rộng rãiQuý I/2010Trọn gói90 ngày
Gói 3Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC, chống sétVốn trái phiếu chính phủChỉ định thầuQuý I/2010Trọn gói30 ngày
Gói 4
Tư vấn lập HSMT gói thầu thiết bị
Vốn trái phiếu chính phủChỉ định thầu
Quý I/2010
Trọn gói10 ngày
Gói 5
Chi phí giám sát
kỹ thuật xây lắp
Vốn trái phiếu chính phủChỉ định thầuQuý IV/2009Trọn góiTheo tiến
độ thi công công trình
Gói 6Chi phí giám sát kỹ thuật thiết bị Vốn trái phiếu chính phủChỉ định thầu
Quý IV/2009Trọn gói
Theo tiến
độ thi công
công trình
Gói 7Chứng nhận ĐBATKC và CNSPHCLVốn trái phiếu chính phủ
Chỉ định thầuQuý IV/2009Trọn góiTheo tiến độ thi công
công trình
Gói 8 
  Bảo hiểm
công trình
Vốn trái phiếu chính phủChỉ định thầuQuý IV/2009Trọn góiTừ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
Gói 9Kiểm toán
Vốn trái phiếu chính phủChỉ định thầuQuý IV/2010Trọn gói20 ngày

                                                               
                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC