Gói thầu: Máy siêu âm Doppler màu – Mua sắm thiết bị y tế từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa tỉnh

Gói thầu: Máy siêu âm Doppler màu – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị y tế từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa tỉnh

5097/QĐ-UBND
Quý I-2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1599276000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị y tế từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa tỉnh